+45 59 21 60 01
flair@flair-regnskab.dk

Virksomhedsformer

Virksomhedsformer

Når du skal starte virksomhed, skal du også vælge hvilken type det skal være. Selvom du vælger rigtigt fra starten, er det ikke nødvendigvis sikkert, at det vedbliver med at være det rigtige valg. Med tiden vokser din virksomhed måske ud af rammerne, og så er det tid til at omdanne virksomheden.

Vi har herunder samlet en kort beskrivelse af de mest almindelige virksomhedsformer i Danmark.

Enkeltmandsvirksomhed (EV)

En enkeltmandsvirksomhed er kendetegnet ved, at den kun har én ejer, og at ejeren hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser. Det er en enkel virksomhedsform, som er nem at stifte, ligesom den er gratis at stifte, hvorfor enkeltmandsvirksomheder blandt de mest almindelige virksomhedsformer i Danmark. Selvom mange ikke tror det, kan en enkeltmandsvirksomhed godt ansætte medarbejdere. Der er intet krav til enkeltmandsvirkosmheder om, at de skal have en direktion eller bestyrelse eller at årsregnskabet skal offentliggøres eller få regnskabet revideret af en revisor. 

Personlig ejet mindre virksomhed (PMV)

Denne form for virksomhed minder meget om en enkeltmandsvirksomhed. Der kan også kun være én ejer af virksomheden, og man hæfter også personligt for virksomhedens forpligtelser. En personliget ejet virksomhed adskiller sig fra enkeltmandsvirksomheden ved ikke at være momspligtig, den må maksimal have en årlig omsætning på 40.000 kr. og den kan ikke have ansatte. Det er også gratis at stifte en personligt ejet mindre virksomhed, og der for er denne type helt ideel til de iværksættere, som gerne vil køre en deltids- eller fritidsbeskæftigelse i form af en virksomhed.

Anpartselskab (ApS)

Anpartsselskaber er en af de typiske virksomhedsformer der findes. Der er 232.000 anpartselskaber i Danmark. Et anpartsselskab er en virksomhedsform med en eller flere ejere. For at starte et anpartselskab skal der indskydes en selskabskapital på mindst 50.000 kr. i form af kontanter eller andre værdier, fx. maskiner, biler eller inventar.

Som ejer af et anpartselskab hæfter du ikke personligt for selskabets gæld og forpligtelser, ligesom selskabets værdi er selskabets og ikke ejernes. Det kræver en del mere at stifte et ApS end de personliget ejet selskaber. Det koster 670 kroner, det kræver vedtægter og et stiftelsesdokument, virksomheden skal have en direktion, men ikke nødvendigvis en bestyrelse, og virksomhed skal offentligøre virksomhedens årsrapport. I mindre sleskaber behøver årsrapporten ikke være revideret af en revisor.

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab – også forkortet A/S adskiller sig relativt meget fra både de personligt ejede virksomheder og anpartsselskaber. Fremfor alt er det et spørgsmål om ansvar, finansiering og styringen af virksomheden.  I aktieselskabet skelner man mellem juridisk person (selve aktieselskabet) og fysiske personer (for eksempel bestyrelsen og direktøren).

Et aktieselskab -også forkortet A/S minder meget om en anpartsselskab, dog er der er lang større indskudskrav på aktieselskaber. Det lyder på 400.000 kr. Et andet krav er, at der skal være en bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for virksomhedsstrategien, mens direktionen har ansvaret for den daglige drift. En af fordelene ved at vælge et aktieselskab fremfor de øvrige virksomhedsformer er den høje grad af troværdighed, idet selskabskapitalen er af en vis størrelse. Det viser, at du som virksomhedsejere har en vis økonomisk formåen, og det kan derfor være nemmere at indgå aftaler med leverandører.

Interessentskab (I/S)

Et interessentskab minder meget on det personlig ejede enkeltmandvirksomhed, dog er der den forskel, at der modsat en enkeltmandsvirksomhed være to ejere, som hæfter ubegrænset og solidarisk. Ejerne kan både være virksomheder og fysiske personer. Der er intet kapitalkrav til stiftelse af et I/S, ligesom det heller ikke kræves, at der indsendes årsrapport, hvis begge ejere er fysiske personer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *