Persondatapolitik (GDPR)


Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, der finder anvendelse i forbindelse med behandling af personoplysninger, som Flair Regnskab & Revision ApS foretager på vegne af din virksomhed.

Flair Regnskab & Revision ApS sikrer, at kun personer ansat hos Flair Regnskab & Revision ApS, har adgang til oplysninger om din virksomhed, herunder personoplysninger, og at disse personer har forpligtet sig til fortrolighed og er underlagt tavshedspligt i relation til viden opnået i forbindelse med samarbejdet. Flair Regnskab & Revision ApS benytter underleverandører, hvortil personoplysninger videregives. Flair Regnskab & Revision ApS sikrer indgåelse af databehandleraftaler med disse underleverandører.

I forbindelse med samarbejdet behandler vi nedenstående oplysninger:

Virksomhed
– Basisoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefon og mail
– Bankoplysninger via medarbejder NemID
– Skatteoplysninger via afgivne fuldmagter
– Regnskabsoplysninger, herunder oplysninger om kunder og leverandører

Indehaver(e)
– Basisoplysninger på indehavere, f.eks. navn, adresse, telefon, mail og ægteskabelig status
– Skatteoplysninger via afgivne fuldmagter
– Skatteoplysninger via afgivne fuldmagter til eventuel ægtefælle
– CPR-nummer på indehaver og eventuel ægtefælle

Medarbejder(e)
– Basisoplysninger, f.eks. navn og adresse
– Bankkontonumre
– CPR-nummer
– Ansættelseskontrakter
– Lønsedler
– Pensionsaftaler

Underleverandør(er)
– Lønbureau: Bluegarden, Danløn og Proløn
– EDB: Dataspecialisten
– Bogføring: e-conomic, Dinero og Dynaccount

Flair Regnskab & Revision ApS videregiver ikke oplysninger til 3. part bortset fra ovenstående.

Oplysninger om din virksomhed, dine medarbejdere, dig og din eventuelle ægtefælle gemmes, så længe samarbejdet eksisterer og i 5 år efter samarbejdets ophør, medmindre der er økonomiske mellemværender.

Alle data om din virksomhed lagres i et sikret system med kode. Der tages backup dagligt til eksterne servere. Dokumenter i papirform opbevares i aflåstelokaler med tyverialarm. Generelt gemmer Flair Regnskab & Revision ApS kun oplysninger om dig og din virksomhed, som du selv har videregivet til os, og som vi bruger til at servicere din virksomhed, herunder indberetninger til Skat og Erhvervsstyrelsen.

Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger, vi gemmer og få slettet ikke relevante oplysninger. Data som kræves jævnfør regnskabslovensbestemmelser, kan ikke slettes.

 

Med venlig hilsen

Flair Regnskab & Revision ApS