+45 59 21 60 01
flair@flair-regnskab.dk

Persondatapolitik

Persondatapolitik (GDPR)

Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse i forbindelse med behandling af personoplysninger som Flair Regnskab & Revision ApS foretager på vegne af din virksomhed.

Flair Regnskab & Revision ApS sikrer, at kun personer ansat hos Flair Regnskab & Revision ApS, har adgang til oplysninger om din virksomhed, herunder personoplysninger og at disse personer har forpligtet sig til fortrolighed og er underlagt tavshedspligt i relation til viden opnået i forbindelse med samarbejdet. Flair Regnskab & Revision ApS benytter underleverandører, hvortil personoplysninger videregives. Flair Regnskab & Revision ApS sikrer indgåelse af databehandleraftaler med disse underleverandører.

I forbindelse med samarbejdet behandler vi nedenstående oplysninger:

Virksomhed

– Basisoplysninger, feks navn, adresse, telefon, mail – Bankoplysninger via medarbejder nem-id – Skatteoplysninger via afgivne fuldmagter – Regnskabsoplysninger, herunder oplysninger om kunder og leverandører – Hjemmeside

Indehaver(e)

– Basisoplysninger på indehavere, feks navn, adresse, telefon, mail, ægteskabelig status – Skatteoplysninger via afgivne fuldmagter – Skatteoplysninger via afgivne fuldmagter til eventuel ægtefælle – CPR-nummer på indehaver og eventuel ægtefælle

Medarbejder(e)

– Basisoplysninger, feks navn, adresse – Bankkontonumre – CPR-nummer – Ansættelseskontrakt – Lønsedler – Pensionsaftale

Underleverandør(er)

– Lønbureau: Bluegarden, Dan-løn

– EDB: Dataspecialisten

– Bogføring: e-conomic, Dinero

Flair Regnskab & Revision ApS videregiver ikke oplysninger til 3. part bortset fra ovenstående. Oplysninger om din virksomhed, dine medarbejdere, dine og din eventuel ægtefælle, gemmes så længe samarbejdet eksistere og i 5 år efter samarbejdets ophør, med mindre der er økonomiske mellemværende.

Alle data om din virksomhed lagres i et sikret system med kode. Der tages backup dagligt til eksterne servere. Dokumenter i papirform opbevares i aflåste lokaler med tyverialarm. Generelt gemmer Flair Regnskab & Revision ApS kun oplysninger om dig og din virksomhed som du selv har videregivet til os og som vi bruger til at servicere din virksomhed, herunder indberetninger til Skat og Erhvervsstyrelsen. Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger vi gemmer, herunder få slettet ikke relevante oplysninger. Data som kræves jævnfør regnskabslovens bestemmelser kan ikke slettes. Hvad skal du gøre: Du behøver ikke foretage dig noget i forbindelse med den nye persondataforordning. Vi sender dig dette brev, så du ved, vi lever op til de nye regler og fortsat passer dine oplysninger. Med venlig hilsen Flair Regnskab & Revision ApS