+45 59 21 60 01
flair@flair-regnskab.dk

Administration

Flair Regnskab & Revision kan varetage alle dine administrative opgaver.

Her er eksempler på nogle af de mange og forskellige opgaver, vi dagligt varetager for vores kunder. 

Løn- og personaleadministration
Lønafregninger via lønbureau, herunder opgørelse af søn-/helligdage – og feriegodtgørelser. Tolkning af overenskomstmæssige forhold og assistance ved nyansættelser.

Ejendomsadministration
Ejendomsadministration, herunder deltagelse i bestyrelsesmøder og ledelse af generalforsamlinger.

Offentlige myndigheder
Kontakt til banker og offentlige myndigheder, herunder deltagelse i møder.

Opbygning af forretningsgange Opbygning af forretningsgange og kortlægning af flaskehalse og kritiske beslutningsprocesser.

Arbejdspladsvurderinger (APV) 
Udarbejdelse af personalehåndbøger og arbejdspladsvurderinger (APV).