+45 59 21 60 01
flair@flair-regnskab.dk

Rådgivning

Opstart af virksomhed

Vi yder rådgivning i forbindelse med opstart af ny virksomhed, virksomhedsformer idégrundlag og handlingsplaner.

Skat
Information om forskellige skatteregler som eksempelvis personbeskatning, virksomhedskatteordning, kapitalafkastordningen og multimediebeskatningen.

Investering
Rådgivning i forbindelse med nyanskaffelse af anlægsaktiver og finansieringsformer.

Firmabiler
Beregninger af fordele / ulemper ved anskaffelse af firmabiler. Muligheder for privat anvendelse, moms- og skatteregler.

Ejendomme
Køb og salg af fast ejendom, udarbejdelse af skøder og refusionsopgørelser.

Sparring
Med udgangspunkt i virksomhedens regnskabstal og sparring med indehaver og / eller virksomhedsleder, gennemgang af virksomhedens status, udvikling og muligheder.

Overenskomster
Info om generelle overenskomstforhold i forbindelse med ansættelse af medarbejdere.

Andet
Kontakt og introduktion til eksterne rådgivere som eksempelvis. advokat, revisor, it- og forsikringskonsulent.