Budget for virksomheder

Som iværksætter er der særligt to budgetter, du skal mestre – dem har vi beskrevet herunder:

Etableringsbudget

Etableringsbudgettet fortæller, hvad det koster at starte din virksomhed op. Af budgettet fremgår det, hvad du skal købe af maskiner og materialer, og hvad du skal betale i deposita for eventuelle lejemål, betaling af goodwill etc. Alt hvad du skal bruge og betale, før du kan begynde at tjene penge. Det vil i denne forbindelse være fornuftigt at lave en oversigt over, hvordan du vil finansiere din etablering. Hvor meget skyder du selv ind, og hvor meget skal du eventuelt låne? Du kan være helt sikker på, at banken rigtig gerne vil se netop dette budget!

Driftsbudget

Driftsbudgettet er det vigtigste budget i en virksomhed. Du skal gøre dig klart, hvad du forventer af løbende indtægter og udgifter. Driftsbudgettet beskriver således din omsætning, husleje, telefoni, internet, reklame, løn etc. Driftsbudgettet bør udarbejdes månedsvis og gerne strække sig over de første år, således man kan se, at du har taget stilling til den forventede udvikling af din virksomhed.

virk.dk kan du finde nogle gode værktøjer, der kan hjælpe dig til at lave dit første driftsbudget.

Budgetopfølgning

Både etablerings- og driftsbudgettet er værktøjer du skal bruge til at styre din virksomhed – og det er her, din budgetopfølgning kommer ind i billedet. Under budgetopfølgningen kontrollerer du, om budgetterne holder eller skrider, og du kan derfor gøre den fornødne indsats til at rette op, før det er for sent.

Budgetter er svære, og ingen er eksperter til at starte med. De er et udtryk for dit bedste og mest kvalificerede gæt, men skal samtidig være tilstrækkeligt underbyggede til at skabe den fornødne tillid til, at ikke kun du (men også dine eventuelle investorer) tør sætte penge i dig, dit projekt og din virksomhed. Når du har prøvet det nogle gange, bliver det nemmere.